För varje problem finns en lösning!

Janabs erbjudande

Janab erbjuder utbildning och konsultverksamhet inom kompetensutveckling, IT och projektarbete

Vår insats anpassas till våra kunders verklighet för att insatsen ska leda till verklig kompetensutveckling och förbättrat resultat på arbetsplatsen

Kontakta oss

    Länkar

 

 
 • Bästa praxis i Excel - 3 dagar

  Målgrupp
  Med Excel som analysverktyg tas underlag fram för att fatta beslut kring några tusen upp till flera hundra miljoner kronor. Det kan röra sig om investeringsbeslut, offerter, val av leverantör, start av ett projekt. Oavsett vilket är det av största vikt att företagets beräkningar verkligen både stämmer och går att verifiera. Inte minst viktigt är det att inför en revision kunna påvisa hur ett underlag har tagits fram.
  Om du vill börja tillämpa bästa praxis som gör att dina arbetsböcker får en enhetlig struktur, blir tydliga, informativa, säkra, lätt förändringsbara, lätta att felsöka och möjliga att kontrollera. Ja då är detta en kurs som är ett måste.
  Kursen är mycket lämplig för den som är ansvarig för en organisations användande av Excel. Efter kursen kan du leda implementeringen av din organisations användande av Excel

  Innehåll

  ·  Generell struktur för alla arbetsböcker för
      uppbyggnad, arbetsböckers och kalkylblads syfte
      och innehåll
  ·  Formatering och användande av hyperlänkar för
      enkel navigering i arbetsboken
  ·  Antaganden/förutsättningar
  ·  Användandet av konstanter och kontroller av
     inmatade värden
  ·  Sammanställningsblad
  ·  Arbeta med formler på ett konsekvent och säkert
     sätt med relativa och absoluta referenser samt
     namngivning av områden
  ·  Struktur för namnhantering av arbetsböcker,
     kalkylblad och celler
  ·  Felsökning – cirkelreferenser, saknade värden, ej
     använda värden, fel format, hantera felmeddelanden
     från formler
  ·  Skydd av celler, blad, arbetsböcker, kontroll av

  ·  inmatade värden
  ·  Arbeta med länkar mellan arbetsböcker
  ·  Makron

  ·  Versionshantering av arbetsböcker
  ·  Principer för kontroll och revision av arbetsböcker

 •  

 • Excel för ekonomer - 4 dagar


  Målgrupp
  Ekonomer, controller eller andra som arbetar med stora mängder ekonomiska data ofta hämtade från ett affärssystem.
  Deltagarna förväntas ha god vana vid Excel. Efter kursen kan du automatisera sammanställning och rapporter på ett metodiskt arbetssätt i Excel som skapar tillförlitliga, förändringsbara modeller.
  Mycket tid läggs ned på övningar under kursen. Kursen omfattar 4 dagar uppdelade på 2 tillfällen.

  Innehåll

  ·  Skapa standardrapporter via
      vyhanteraren till olika mottagare

  ·  Skapa ett standarddiagram och
     anropa detta oberoende av
     den tid som diagrammet omfattar

  ·  Databasfunktioner för att
     sammanställa information från olika
     arbetsböcker

  ·  Pivottabeller

  ·  Datum och textfunktioner

  ·  Skapa avancerade mallar för
     sammanställning av information där
     det enbart räcker med att infoga nya
     rådata för att sammanställningen ska
     vara klar

  ·  Makrohantering

  ·  Rensa en importerad fil från ett
     affärssystem med ett makro
  ·  Integration Excel – PowerPoint
  ·  Integration Excel – Word
  ·  Verifiering
  ·  Formulär
  ·  Skydd av arbetsböcker
  ·  Skapa egna verktygsfält

  • Arbeta med stora datamängder  2 dagar

   

  Målgrupp
  För dig som arbetar med stora datamängder och behöver
  kunna analysera dessa på ett säkert och effektivt sätt.


  Innehåll
  ·  Absolut och relativ referens
  ·  Namnhantering
  ·  Import av textfil
  ·  Struktur på arbetsböcker
  ·  Sortera
  ·  Autofilter
  ·  Avancerat filter
  ·  Pivottabeller
  ·  Statistik och textfunktioner
  ·  Databas och letuppfunktioner
  ·  Hämta data från en databas
  ·  Makron


  Copyright ® 2012 Janab.net