Indexsidans keywords

För varje problem finns en lösning!

Janabs erbjudande

Janab erbjuder utbildning och konsultverksamhet inom kompetensutveckling, IT och projektarbete

Vår insats anpassas till våra kunders verklighet för att insatsen ska leda till verklig kompetensutveckling och förbättrat resultat på arbetsplatsen

Kontakta oss

    Länkar

 

  •  Kompetensutveckling

 

Att utbildning är nödvändig i längden råder det nog ingen tvekan om. Alla som ansvarar för en utbildningsbudget vill säkert också att satsningen ska vara lönsam.

 

Men hur vet man när ett visst förslag är lönsamt och värt att genomföra? Varje förslag konkurrerar också med andra investeringar. Antingen kan det vara inom budgeten för utbildning eller så konkurrerar den med andra investeringar. Hur tar man reda på varför ett visst utbildningsprojekt ska godkännas eller inte?

 

Ibland har man förstås inget val. Om en person ska sköta en maskin denne aldrig handskats med förut krävs behövs förstås utbildning. Likaså om en annan ska arbeta med Excel för första gången. Då måste någon form av utbildning genomföras för att personerna ska få den rätta kompetensen. Men i de fall när insatsen är större och man har ett val – ska investeringen genomföras och varför?

 

Enligt vår mening bör varje utbildningsinsats vara klart motiverad i förväg utifrån två centrala utgångspunkter

 

  • Vilket affärsresultat vill vi förändra/påverka
  • Vilket är det önskade beteende som behövs för att åstadkomma det önskade resultatet

 

Syftet med en utbildning är att den ska leda till ett förbättrat resultat på arbetsplatsen vilket t.ex. kan vara effektivare management, snabbare rapporter för att i tid kunna reagera på förändringar, bättre kvalité i produktionen. Detta kan också mätas i kronor för att ställas mot kostnaden för en insats. Utifrån det definierade resultatet kan man sedan definiera det beteende som behövs för att uppnå detta resultat.

 

När personal och ledning känner till dessa två grundläggande parametrar finns utgångspunkten för vad som förväntas av insatsen. Att vara medveten om förväntningar som också blir mätbara med ovanstående början är en förutsättning för en effektiv kompetensutveckling.

 

Självklart ska det mera till. Konkreta utbildningsinsatser ska fastställas utifrån ovanstående, uppföljning ska planeras, former för utvärdering etc.

 

Men vill du:

 

  • ta reda på i förväg om en satsning är värd att göras?
  • övertyga VD, chef, styrelse om varför en utbildningssatsning behöver genomföras?
  • börja arbeta in en process, metodik för att arbeta med kompetensutveckling?
  • se till att investeringen i utbildning blir så effektiv som möjligt?

 

Ja då behövs ovanstående utgångspunkter.

 

Vill du veta mer om hur just din organisation kan dra fördel av en planerad kompetensutveckling föreslår vi att du kontaktar Janab!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2012 Janab.net