Indexsidans keywords

För varje problem finns en lösning!

Janabs erbjudande

Janab erbjuder utbildning och konsultverksamhet inom kompetensutveckling, IT och projektarbete

Vår insats anpassas till våra kunders verklighet för att insatsen ska leda till verklig kompetensutveckling och förbättrat resultat på arbetsplatsen

Kontakta oss

    Länkar

 

  • Att arbeta i projekt


En organisation som kan peka på idel framgångsrika projekt är mycket sällsynta. Snarare är det så att alla rapporter pekar på att majoriteten av projekten inte uppfyller budget, tid eller funktion eller missar alla tre. När det gäller IT-projekt så är andelen helt lyckade projekt ännu mindre än för andra typer av projekt.

Att det är så svårt att få framgångsrika projekt ligger delvis i sakens natur. Projektplanen är en kvalificerad bedömning, gissning om framtiden. Men förutom detta så ska projekten samverka med linjeorganisationen. Inte bara samverka. Det behövs också en särskild organisering av projekten. Är projekten många och stora behövs ett projektkontor. Projekten behöver en styrgrupp för att nämna några delar i projektorganisationen.

En särskild rapportering behövs också. I första hand styrgruppen men ledningen behöver också kunna bedöma de samlade projektens framsteg och affärsmässiga påverkan på hela organisationen.
Sedan har vi verkligheten utanför den egna organisationen som kan kullkasta även de bästa planer. Konjunkturnedgång, naturkatastrofer för att bara nämna några.
Att det därför är svårt att få projekt att uppfylla alla mål betyder att man
måste ägna projektarbetet mycket arbete och ledning.

Janab kan stödja Er i Ert arbete med att förbättra Ert projektarbete.
Ni kanske vill ha en total översyn över hela Ert arbete med projekt?
Eller behöver ledningen få en bättre styrning?
Eller behöver Ni få en opartisk bedömning av ett projekt, en projektplan?
Eller behöver någon projektledare en mentor?

Oavsett vad kan Ni alltid vända Er till Janab för en förutsättningslös diskussion.

Copyright ® 2012 Janab.net